Advokatfirmaet er medlem af følgende kollegiale fællesskaber


Advokatfirma Elna Barsøe har tiltrådt advokatKODEKS 2016.


AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

• Åbenhed og gennemsigtighed
• Synligt socialt ansvar
• Håndtering af etiske dilemmaer
• Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
• Mangfoldighed og diversitet som styrke (Dette har ikke relevans for os)


Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af branceforeningen Danske Advokater www.danskeadvokater.dk

Danske BOLIGadvokater www.danskeboligadvokater.dk

Hvad står Danske BOLIGadvokater for?

Danske BOLIGadvokater er specialister inden for boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.


Det betyder bl.a., at en Dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx. banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v.

Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel og er forpligtet til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning. Certifikatet betyder også, at der stilles krav til medlemmerne om løbende uddannelse og kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser.

Foreningen blev stiftet i år 2000 og er landsdækkende med omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Danske Arveretsadvokater www.danskearveretsadvokater.dk

Hvad står Danske ARVERETSadvokater for?

Danske Arveretsadvokater er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og behandling af dødsboer.


Advokat Elna Barsøe er medlem af Advokatsamfundet, og er beskikket som advokat af det danske Justitsministerium. 

Advokatsamfundet står vagt om retssikkerheden og deltager i den offentlige debat om retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk