Advokatfirma Elna Barsøe har tiltrådt advokatKODEKS

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

• Åbenhed og gennemsigtighed
• Synligt socialt ansvar
• Håndtering af etiske dilemmaer
• Moderne virksomhed med fokus på klienterne
• Mangfoldighed og diversitet som styrke


Åbenhed og gennemsigtighed
• Vi kommunikere åbent omkring vores værdier og etik, og virksomhedens principper for prissætning.

Synligt socialt ansvar
• Vi arbejder primært med lokalt forankret indsatser for at være en væsentlig samfundsstøtte. Dette gør vi gennem pro-bono arbejde, herunder frivilligt arbejde i foreninger og organisationer.

Håndtering af etiske dilemmaer
• Vi er underlagt de advokatetiske regler. I tillæg til disse har vi fastlagt interne politiker for særlige etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med vurdering af de enkelte sager, som vi varetager. 

Moderne virkomshed med fokus på klienterne
• Faglig udvikling så vi til en hver tid kan yde den højeste faglige rådgivning.
• Løbende i dialog med vores kunder for at sikre, at tilfredshed og vores rådgivning er optimal i forhold til vores klienter.

Mangfoldighed og diversitet som styrke
• Grundet virksomhedens størrelse har dette ikke relevans for os*)
*) dette skrives også ved selve tiltrædelsen på advokatkodeks.dk