Hvem er vi?

Advokatfirma Elna Barsøe er en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private.

Målsætningen er at yde et solidt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Du skal stilles bedst muligt i enhver situation. 

Som certificeret BOLIGadvokat tilbydes professionel og uafhængig rådgivning om køb, salg og leje af bolig. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformue, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Advokat Elna Barsøe

er beskikket som advokat af Justitsministeren, og medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet blev etableret i 2008 og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658, og hos Erhvervsstyrelsen som advokat som ejendomsformidler siden 2010.

Advokatfirmaet har en klar målsætning om at yde et professionelt og solidt kvalitetsarbejde, og advokatvirksomheden udøves i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og har en lovpligtig ansvarsforsikring for advokater i HDI-Gerling Forsikring, der omfatter al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, herunder også ejendomsformidling.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienterne i form af kopi af billedlegitimation (pas/kørekort) og sundhedskort.