Ring til advokat Elna Barsøe og få et GRATIS formøde - telefon 40 45 15 51

En ny lov om harmonisering af indskudsgarantiordningerne inden for Den Europæiske Union betyder, at der nu gælder samme regler for advokaters klientkonti, som gælder for almindelige bankkonti.

Den ubegrænsede dækning af indestående på klientbankkonti er hermed ophørt med udgangen af maj 2015. Det betyder, at der gælder de samme regler for klientbankkonti som almindelige bankkonti – det vil sige, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. berettiget indskyder.

Den klare hovedregel er, at indskud op til 100.000 euro dækkes af Garantiformuen. Derudover vil en række særlige indskud, herunder indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende privates boliger, have en højere dækning i en begrænset periode (op til EUR 10 mio.).

Loven giver er alvorlig for advokater, der ofte har store pengebeløb stående på en klientkonto blandt andet i forbindelse med behandling af dødsboer. Men som bobestyrer er advokater forpligtet til at tegne en kautionsforsikring, svarende til den værdi, boet indeholder, og derudover har advokater en ansvarsforsikring, der dækker netbanksvindel. Ifølge forsikringsselskabet dækker ingen forsikringer i tilfælde af, at banken bliver nødlidende. Indskud ud over 100.000 euro vil ikke være dækket.

Til klienters orientering har Advokatfirma Elna Barsøe samleklientbankkonti i Nordea, og medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat i dette pengeinstitut.