Advokatfirma Elna Barsøe

FÅ ET GRATIS FORMØDE - RING TIL 40 451 551

Advokatfirma Elna Barsøe er en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private.

Målsætningen er at yde et professionelt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Du skal stilles bedst muligt i enhver situation.

Som certificeret BOLIGadvokat tilbydes professionel og uafhængig rådgivning om køb, salg og leje af bolig. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformue, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Vi holder os fagligt ajour på disse områder via medlemskab af specialforeningerne Danske BOLIGadvokater, Danske Arveretsadvokater, Danske Advokater og Advokatsamfundet og deltagelse i kursusvirksomhed.

Advokat Elna Barsøe

Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret i 2008 og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658, og hos Erhvervsstyrelsen som advokat og som ejendomsformidler siden 2010. Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske BOLIGadvokater og Danske Arveretsadvokater. Advokatfirma Elna Barsøe har i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og har en professionel ansvarsforsikring for danske advokater hos Söderberg & Partners Danmark II A/S, der omfatter al min advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, herunder også ejendomsformidling.

Advokatvirksomheden udøves i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienterne i form af kopi af billedlegitimation (pas/kørekort) og sundhedskort.