Advokatfirma Elna Barsøe

FÅ ET GRATIS FORMØDE - RING TIL 40 451 551

Af advokat Elna Barsøe

Rigtig mange par og børnefamilier har valgt at leve sammen i et økonomisk, men papirløst fællesskab, og her er der en række forhold, som I skal forholde jer til, for at undgå uforudsete problemer, enten fordi I vælger at gå fra hinanden eller fordi den ene af jer går bort.

Det kræver mange papirer at leve papirløst. For når I har valgt at leve sammen i et økonomisk fællesskab uden at være gift, er jeres samliv ikke reguleret af detaljerede retsregler for det økonomiske fællesskab og en eventuel deling af det, hvis det utænkelig skulle ske, at I går fra hinanden. Det gælder heller ikke, selvom I både har bolig og børn sammen.

Hvis I ikke aftaler noget på skrift, er I selv ansvarlige for at dele jeres fælles ejendele. Den af parterne, som har købt en ting, har også ret til at tage den med. Har du fx stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens bilen står i din partners navn, har din partner ret til at tage bilen med sig, når I går fra hinanden, hvis I ikke har oprettet noget på skrift. Det gælder også selvom, du har betalt en del af udbetalingen.

Vil I sikre klare aftaler om jeres økonomiske fællesskab, og hvordan jeres indbo skal deles, hvis samlivet ophører, kan I oprette en samlivskontrakt. Har I købt en bolig sammen, og vil I undgå konflikter omkring et evt. salg, kan I desuden fastlægge nærmere detaljerede retningslinjer i en samejeoverenskomst omkring et salg af den fælles bolig.

Samlivskontrakt

Hvis papirløse par vil have formaliteterne på plads, vil jeg anbefale, at I opretter en samlivskontrakt om det økonomiske fællesskab, som I ønsker i netop jeres forhold. En sådan samlivskontrakt sikrer I jer selv og hinanden både under samlivet, og i tilfælde af, at I senere går fra hinanden.

I skal naturligvis ikke oprette en samlivskontrakt, fordi I tror, at jeres forhold går i stykker på et eller andet tidspunkt, men I skal oprette den som en slags forsikring, hvis nu forholdet skulle gå i opløsning. Nøjagtigt på samme måde som man tegner en brandforsikring. Den tegnes ikke, fordi man tror, at huset på et tidspunkt går op i lys lue, men for at være på den sikre side, hvis det nu alligevel skulle ske.

En samlivskontrakt er en juridisk forpligtende aftale, der fastlægger de økonomiske rammer for jeres økonomiske fællesskab og fastsætter nogle klare spilleregler for en eventuel opløsning af det. I kan ikke lovligt aftale, at jeres forhold skal være omfattet af de samme lovregler, som gælder for ægtefæller, men I kan etablere en ordning, der ligner det formuefællesskab, som gælder for ægtefæller. Fx kan I aftale, at alt, hvad I køber til jeres hjem under samlivet, skal væ-re fælles, dvs. indgå i lige sameje imellem jer, og det uanset, hvem af jer, der har betalt og fået sit navn på kvitteringen eller købekontrakten. Desuden kan I fx også indgå nærmere aftaler om gældshæftelse, lejemål og fællesudgifter.

Samejeoverenkomst omkring boligen

Hvis I køber I bolig sammen, er der kun meget få regler, der regulerer, hvordan I står i forhold til hinanden. Går I fra hinanden, skal alle beslutninger om boligen træffes i enighed. Er I ikke enige om salg af boligen, kan den ene af jer eksempelvis blokere for et salg, medmindre andet er aftalt i en samejeoverenskomst.

Der er juridisk set intet til hinder for, at I lader en samlivskontrakt, jf. ovenfor, omfatte en eventuel andels- eller ejerbolig, men jeg vil anbefale, at I opretter en mere detaljeret aftale, dvs. en samejeoverenskomst for boligen, hvis I køber en bolig sammen.

Samejeoverenskomsten inde-holder aftaler om bl.a. fordeling af driftsudgifter, forbedringer, pantsætning og salg, der sikrer jer begge, hvis I en dag skulle gå fra hinanden, og boligen skal sælges, enten en af jer eller tredjemand overtager den enes andel. Dermed får I klare rammer for, hvordan de praktiske opgaver i relation til boligen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres indbyrdes disposition over boligen.

Desuden kan der i samejeoverenskomsten tages forbehold for en skævdeling af et salgsprovenu i forbindelse med samlivsophævelse, hvis en ene af jer har haft en opsparing og dermed har indskudt et større beløb ved købet end den anden.

Hvad med børnene

Flytter I fra hinanden, og har I fælles børn, skal der tages stilling til en række beslutninger om børnene. Hvem skal børnene bo hos i fremtiden? Skal forældremyndigheden fortsat være fæl-les? Hvordan skal børnene have samvær med den forælder, de ikke bor hos? Skal den ene forælder betale børnebidrag til den anden?

Selvom I ikke længere skal bo sammen, er I alligevel børnenes forældre resten af livet. Det er derfor bedst for jeres børn, hvis I kan blive enige. For mange kan det imidlertid være vanskeligt at samarbejde om børnene, og der kan opstå konflikter. I det tilfælde kan I sammen eller blot den ene forældre rette henvendelse til statsforvaltningen, der vil indkalde begge forældre til et møde, hvor de vil forsøge at hjælpe jer med at finde den bedste løsning for jeres børn.

Få et familietjek

Et Familietjek hos din lokale FAMILIEadvokat der på en times tid kan fortælle jer, hvordan den juridiske og økonomiske situation egentlig ser ud i jeres fælles forhold. Familietjekket giver klarhed, skaber overblik og kan forebygge problemer, inden de opstår. Jeg vil gennemgå jeres nuværende dispositioner og rådgive jer, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de for jer rigtige beslutninger på.

Læs mere om: Hvem skal arve