Husk advokatforbeholdet

Underskrift på en købsaftale er normalt bindende, men du kan sikre dig med et såkaldt advokatforbehold. Dette er ikke standard i en købsaftalen, og køber skal specielt bede om at det bliver indsat i købsaftalen inden underskrift. Når der er et advokatforbehold, får du herved mulighed for at overveje købet påny, efter at have hørt din BOLIGadvokats syn på sagen.

Advokatforbeholdet betyder, at hvis din BOLIGadvokat ikke kan godkende handlen i sin helhed, og rådgivningen fører til, at du ikke ønsker at gennemføre handlen, kan du "komme ud af handlen", uden at det koster dig noget i relation til sælger. Alternativt kan Din BOLIGadvokat søge at skaffe dig de bedste vilkår for handlen.

Det er derfor en god ide at få indsat et advokatforbehold i selve købsaftalen, og forbeholdet bør for eksempel formuleres således:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest 3 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af køber og sælger, og denne er fremsendt til købers advokat.”

Fristen bør være på mindst 3 hverdage.

Fortrydelsesretten

Ifølge lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. har du en kort frist til at fortryde dit køb af ejerbolig eller andelsbolig bestemt til helårsbeboelse for køber. Fortrydelsesretten gælder også sommerhuse, medmindre huset udelukkende er bestemt til udlejning.

Fortrydelsesfristen er på 6 hverdage regnet fra det tidspunkt, hvor sælgeren er bundet af aftalen, det vil sige, når begge parter har underskrevet købsaftalen. Sælger har ingen fortrydelsesret, når han først har underskrevet købsaftalen.

Fortrydelsesretten er dog betinget af, at køber betaler et godtgørelsesbeløb til sælger, der svarer til 1 % af den aftalte købesum.

Hvis du ønsker at træde tilbage fra ejendomshandlen og dermed bruge den lovmæssige fortrydelsesret, er der både krav til underretning og betaling af godtgørelsen til sælgeren på 1% af købesummen inden fortrydelsesfristens udløb.
Hvis købsaftalen IKKE indeholder advokatforbehold

Hvis købsaftalen kun er underskrevet af køber, er der alene tale om et købstilbud fra køber til sælger. Købstilbuddet er normalt gældende i 8 dage, og hvis sælger ikke har skrevet købsaftalen under inden de 8 dage, bortfalder dit købstilbud, medmindre andet er aftalt. Når sælger underskriver købsaftalen, er aftalen bindende for begge parter.

Køber har kun den lovpligtige fortrydelsesret, (der koster 1 % af købesummen).

Sælger er bundet af købsaftalen ved sin underskrift og har ingen fortrydelsesret.