Boligrådgivning om køb og salg af fast ejendom

Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske BOLIGadvokater, der er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning, og som har fået branchens blå stempel som Danske BOLIGadvokater - certificeret Dansk BOLIGadvokat.

Som certificeret Dansk BOLIGadvoka tilbydes professionel og uafhængig boligrådgivning, når du/I:

 • overvejer køb, salg af bolig eller nybyggeri
 • overvejer selvsalg uden ejendomsmægler
 • vil handle bolig i familien, og du allerede har en køber,
 • ønsker at betinge dit boligkøb af, at du får solgt din nuværende bolig
 • ønsker en advokat, der kun har fokus på at varetage dine interesser i forbindelse med ejendomshandlen i alle led.Vi tilbyder boligrådgivning, der kun har fokus på Dine interesser i forbindelse med ekspeditionen af ejendomshandlen i alle led.

Vi yder rådgivning og bistand omkring køb/salg af:

 • Enfamilieshus, villa, rækkehus, sommerhus, byggegrund
 • Ideel anpart
 • Ejerlejlighed
 • Andelsbolig
 • Projektkøb
 • Nybyggeri - indgåelse af en entreprisekontrakt
 • Familiehandel & generationsskifte
 • Forældrekøb
 • Køb på tvangsauktion
 • Selvsalg (bolighandel uden ejendomsmægler)
 • Lejeforhold
 • Skilsmisseskøde.

Gratis formøde

Boligkøb er en af de store investeringer i livet, og der vil altid være en række spørgsmål, og vi tilbyder at hjælpe dig med alt omkring bolighandlen, herunder pris- og vilkårsforhandling, finansiering og skødeskrivning, digital tinglysning m.v. Hvis du kun har brug for hjælp i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales. Du kan altid få et gratis og uforpligtende første møde enten telefonisk eller personligt.

Klar besked om boligrådgivningens indhold og pris.

Vi indgår en skriftlig aftale om hvilken rådgivning, du ønsker og også størrelsen af vort honorar lægges fast i aftalen. Så ved du, hvor du står.

Honoraret udgør en meget lille del af de omkostninger, som er forbundet med en bolighandel. Til gengæld kan advokatens bistand ofte spare dig for langt større beløb og/eller ærgrelser og bekymringer, når du foretager dit livs største investering. Vor rådgivning er naturligvis ansvarsforsikret.

Danske BOLIGadvokater er fuldstændig uafhængige

Det betyder, at når vi rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, har vi ikke hverken direkte eller indirekte en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

Vi kan naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt altid har forskellige interesser. 

Er parterne imidlertid enige om det fx i skilsmissesager, kan jeg naturligvis godt rådgive om tinglyse skilsmisseskødet.  

Elementer i Danske BOLIGadvokaters rådgivningskoncept

Som medlem af Danske BOLIGadvokater yder vi rådgivning efter deres koncept, som bl.a. kan omfatte følgende punkter:

 • Fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Din privatøkonomi
 • Købsaftalens indgåelse og godkendelse af handlen
 • Tingbogsattest, servitutter, miljø- og forureningsforhold
 • Vurdering af boligens pris og anvendelighed
 • Finansiering og skat
 • Tilstandsrapporten, energiforhold
 • Forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikringstilbud
 • Skøde og digital tinglysning
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen
 • Anden rådgivning.