Advokatfirma Elna Barsøe

FÅ ET GRATIS FORMØDE - RING TIL 40 451 551

Ved privat skifte forstås blot, at dødsboet behandles af boets arvinger. Arvingerne skal herefter selv gøre boet op og fordele arven imellem sig. Ofte vælger arvingerne, at behandlingen af boet sker med bistand fra en advokat.

Et bo kan kun behandles som privat skifte, hvis arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat. Privat skifte er derfor ikke muligt, hvis blot én enkelt arving modsætter sig og i stedet ønsker boet behandlet af en bobestyrer. Et privat skifte er dog som regel billigere end et bobestyrerbo.


Det forhold, at en enkelt af boets arvinger er umyndig er ikke til hinder for privat skifte, da der i så fald vil blive beskikket en skifteværge for pågældende.

Vi tilbyder professionel bistand vedrørende:

  • Privat skifte af dødsboer
  • Bistand til privatskiftende arvinger

Har du spørgsmål til privat skifte af dødsboer, er du velkommen til at kontakte arveretsadvokat Elna Barsøe for en uforpligtende orientering – direkte på telefon 40 45 15 51.